Projects

Advies en begeleiding

Klimatro Engineering en advies? Wil u een gespecialiseerd advies op het gebied van paneel engineering en de toepassingen ervan? De enige die 100% werkt: een slimme Systeem die het gewenste gebruik stimuleert, in balans is met de omgeving en overeenkomt met wet- en regelgeving.

No-nonsens en gelijkwaardig gaan wij hiervoor langdurige partnerships aan. Met onze opdrachtgevers en met netwerkpartners. Persoonlijk contact en korte communicatielijnen maken ons professioneel slagvaardig.

Wij begeleiden onze klanten gedurende het hele traject van product engineering en bouw tot en met productie, waarbij geen opdracht voor ons te groot is.

Kortom; gedurende het gehele proces kunnen wij veel voor u betekenen.

Paneelbouw

Onze panelen zijn mondiaal een begrip. Jarenlange ervaring in de paneelbouw en doorlopend onderzoek naar verbeteringen hebben ons een toonaangevende speler in de markt gemaakt. Klanten uit alle windstreken weten Klimatro te vinden voor regel- en besturingspanelen, patchpanels, motor-controlcenters en verdeelinrichtingen.

Optimale kwaliteit
Voor projecten op het gebied van regeltechniek, industriële automatisering, utiliteit en de datacommunicatie sector zorgt de productieafdeling Paneel engineering voor optimale kwaliteitsproducten. Hiermee worden storingen in het proces voorkomen en een zo hoog mogelijk rendement behaald.

Integrale oplossingen
De panelen en verdeelinrichtingen die door Klimatro worden geleverd zijn doorgaans uniek en op uw wensen afgestemd. Het is uiteraard ook mogelijk om deze panelen en verdeelinrichtingen in series te bouwen. Kleine of grote panelen, eenvoudig of met bijzondere eisen, voor de Nederlandse of buitenlandse markt; u heeft bij ons voldoende mogelijkheden. Klimatro  kan bovendien invulling geven aan het gehele traject. Zo verzorgen we de calculatie, engineering, assemblage en het testen. Ook schuiven we regelmatig aan in de ontwikkelingsfase van een project om mee te denken over integrale oplossingen.

Klimatro verzorgt alles op het gebied van:

 • Regelpanelen klimaatinstallaties
 • Besturingspanelen
 • Verdeelinrichtingen

Meet en regel bekabeling

Klimatro verzorgt het complete traject van ontwerp tot onderhoud. Daarbij hoort ook de bekabeling van uw meet- en regelinstallatie of industriële installatie.

Wij verzorgen deze installaties binnen gebouwen of in het open veld. Kabelwegen, of deze nu in een gebouw liggen of gegraven moeten worden, de medewerkers van Klimatro staan hun mannetje.

Kabelwegen van roestvaststaal, gegalvaniseerd of kunststof, bekabeling gewoon, moeilijk brandbaar of halogeenvrij elke installatie heeft zijn eigen specifieke eisen.

Ook het demonteren van oude besturingskasten en het op locatie plaatsen van nieuwe is bij Klimatro in goede handen. Om zorg te dragen voor een bedrijfsveilige installatie kunt u uw installatie ook NEN3140 laten keuren.

Deze werkzaamheden worden volgens de geldende eisen en voorschriften uitgevoerd – of dit nu bij een industriële installatie, ziekenhuis of kantoorgebouw is.

Werkzaamheden:

 • Aanleg kabeltracé
 • Monteren opnemers en servomotoren
 • Monteren werkschakelaars en frequentieomvormers
 • Leggen en aansluiten van de bekabeling
 • Plaatsen en aansluiten van de regelkast
 • Plaatsen en aansluiten van de naregelingen
 • (assistentie bij) IO-test
 • NEN3140 keuring

Software engineering

Noem het volledige integratie of het koppelen van de kleinste uiteinden. Het kan allemaal. Maar waar het daadwerkelijk om draait is de integratie van verschillende systemen in de bedrijfsprocessen van onze klanten. Daarvoor moet je soms afstand kunnen nemen en het geheel vanuit verschillende perspectieven bekijken. Klimatro is specialist in technische automatisering. Dit is waar onze medewerkers zeer bekwaam in zijn. Zij werken met internationaal gehanteerde standaarden.

Gevraagde functionaliteit
Het maakt voor hen niet uit of het industriële, gebouw-, of woonhuisautomatisering betreft; het concept van automatiseren blijft in de kern hetzelfde. Op basis van een functioneel ontwerp wordt gekeken naar de beste technische oplossing om de gevraagde functionaliteit te bieden. De benodigde infrastructuur wordt bepaald en er wordt een keuze gemaakt voor de automatiseringscomponenten.

Het resultaat is een integratie van managementsystemen en procesbesturingen waardoor een bedrijfsproces als een samenwerkend geheel gaat opereren, met een optimaal rendement als resultaat.

Wereldwijde standaarden
Klimatro kiest bij technische communicatie altijd voor wereldwijde standaarden. Deze keuze wordt bepaald aan de hand van de voorkeur van de opdrachtgever of het advies van Klimatro. Net wat u het beste uitkomt.

Gebouwenautomatisering en – beheer
Industriële automatisering
Woonhuisautomatisering

Deos Software

Van zeer klein tot zeer groot. Van een woonhuis tot een wereldwijd netwerk kantoorcomplexen en industriële installaties. Met het DEOS OPEN controle systeem kunt u systemen implementeren van enkele tot 1 miljoen datapunten en dat kan eenvoudig, snel en goedkoop. De afzonderlijke systemen kunnen onderling communiceren en worden geprogrammeerd en gevisualiseerd met dezelfde software programma’s.

Webeasy Software / Hardware

Renovatie

Klimatro is gespecialiseerd in nieuwbouw als renovaties van meet- en regelinstallaties. Wanneer uw installatie toe is aan renovatie wordt bepaald door onder andere:

 • Levenscyclus (productspecifiek)
 • Technische levensduur (gemiddeld circa 12 tot 15 jaar)
 • Specificaties uit de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en de meerjaren
 • onderhoudsbegroting (MJOB)
 • Calamiteiten

Op basis van uitgevoerd onderhoud  worden onderhoudsbegrotingen en -planningen opgesteld. Zo kan bepaald worden op welk moment de meet- en regeltechniek vervangen moet gaan worden. Bij calamiteiten (blikseminslag, spanningspiek, spanningsdip, waterschade etc.) is Klimatro altijd beschikbaar om noodreparaties te verrichten en de downtime van uw installatie te beperken.

Klimatro kan de benodigde oplossingen voor u uitwerken en implementeren. Van engineering tot en met realisatie en onderhoud.

Nazorg projecten

Nazorg en onderhoud is geen losstaande actie, maar geïntegreerd in onze gehele visie om een betrouwbare partner te zijn. Daarom hechten we daar bij Klimatro veel waarde aan.

Nulbeurt

Als u liever geen contract afsluit, maar wel een onderhoudsbeurt wenst kunt u bij Klimatro kiezen voor een eenmalige onderhoudsbeurt, de zogenaamde nulbeurt. Voorwaarde: uw installatie is ouder dan 1 jaar en er zijn geen gegevens bij ons bekend van eerder uitgevoerd onderhoud. Aan de hand van de productomschrijving controleert onze monteur de installatie. Na onze inspectie krijgt u een rapport waarin staat aangegeven wat er nodig is om uw installatie op een kwaliteitsniveau te krijgen van waaruit preventief (jaarlijks) onderhoud kan worden uitgevoerd.

Reparatie en vervanging van defecte onderdelen doen wij voor u via een op zichzelf staande opdracht. U kunt defecten het beste vooraf doorgeven, zodat Klimatro alvast een offerte kan maken. Dan weet u altijd waar u aan toe bent.

Voorspelbare onderhoudskosten

Geconfronteerd worden met een kostbare storing is nooit fijn. Veel opdrachtgevers kiezen dan ook voor de voorspelbaarheid van een onderhoudscontract bij Klimatro. U krijgt een contract dat specifiek op uw organisatie wordt toegesneden. Een periodiek onderhoudscontract is een soort verzekering. Door tijdig onderhoud te plegen verlengt u de levensduur van uw installatie..

Onderhoud en service

Van schoonmaken tot reviseren. Van repareren tot vervangen. Elke elektrotechnische installatie moet onderhouden worden. En het liefst door een professional. Ook bij het in gebruik nemen van een nieuwe installatie moet een beheer- en onderhoudsplan opgesteld worden. Wat nemen we op voorraad? Hoe vaak moet de installatie worden geïnspecteerd? Welk onderhoudsprogramma moeten we gebruiken? Door een juiste invulling van deze vragen heeft u langer plezier van de nieuwe installatie en zullen de verstoringen tot een minimum beperkt blijven. Klimatro is een uitstekende partner hiervoor.

Continuïteit
Een gedeelte van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden kan zelf uitgevoerd worden, maar als er specialisten nodig zijn, kunnen onze speciaal daarvoor opgeleide technici ingeschakeld worden. Klimatro stelt samen met de opdrachtgever een beheer- en onderhoudsplan op. Een dergelijk plan kan een flinke besparing met zich meebrengen en zodoende wordt er een goed inzicht gegeven in toekomstige onderhoudsuitgaven.

Duidelijke afspraken
Er worden van tevoren afspraken gemaakt over het meest geschikte moment voor het uitvoeren van onderhoud in de vorm van controleren, reviseren, repareren of vervangen. Op deze manier wordt het normale bedrijfsproces van de afnemer zo min mogelijk verstoord.

Service

Serviceverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Op het moment dat er een probleem optreedt in een installatie moet daar adequaat op gereageerd worden en moet het probleem zo snel mogelijk worden opgelost. Onze servicedienst wordt aangestuurd door een helpdesk, waar onze klanten altijd met eventuele storingen terecht kunnen. Onze helpdeskmedewerkers proberen zo snel en efficiënt mogelijk te helpen en zullen indien nodig direct de juiste specialist aansturen om zo snel mogelijk een probleem op te lossen.

Adres

Rondven 26 A
6026 PX Maarheeze

Weerterveld 79
6231NC Meerssen
0464431413

Telefoon

Wil van der Kruys
06- 20 35 25 11

John Kuijpers
06- 27 02 38 27

Email

Wil van der Kruys
w.vanderkruys@klimatro.nl

John Kuijpers
j.kuijpers@klimatro.nl